Ekografi

Ekografi

Nepermjet imazheve ekografike eshte e mundur te behet nje analize efektive te nje pjese te mire te organizmit te njeriut. Ekografia është në fakt një aparature qe mundeson përdorimin e valeve zanore – e njohur edhe si ” ultratinguj ” – për të dhënë imazhe të organeve të brendshme , me avantazhin e të qenit absolutisht pa gjak dhe të padëmshme për pacientin.
Mamografia

Mamografia

Perfaqeson nje arme e domosdoshme ne diagnostifikimin ne kohe te tumoreve te gjirit dhe lejon te behet nje vleresim i rendesishem per interventet kirurgjikale.
Radiologjia tradicionale

Radiologjia tradicionale

Nepermjet perdorimit te rrezeve X mund te merren imazhe radiografike te pjeseve te ndryshme te trupit në bazë të të cilave radiologu kryen diagnozën e sëmundjeve të natyrave të ndryshme dhe ndoshta tregon dhe trajtimin terapeutik.

Ekzaminimet më të përhapura janë radiografite torakale , të skeletit , por edhe studimet e aparatit të tretjes dhe në veçanti ato të tipit funksional.
Rezonanca mangnetike

Rezonanca mangnetike

Behet fjale per nje analize diagnostike e cila kontrollon brenda organizmit tone ne menyre jo invazive pa perdorur rrezatim te jonizuar.

Fale saktësise diagnostikuese është mungesa pothuajse totale e efekteve anësore , kjo procedurë rezulton të jetë me rëndësi parësore në diagnostikimin e shumë sëmundjeve.
Tomografia aksiale e kompjuterizuar TAC (Skaner)

Tomografia aksiale e kompjuterizuar TAC (Skaner)

Shfrytezon rrezet e jonizuara (Reze X) per te riprodhuar seksione ose shtresa trupore te pacienteve per te arritur nje imazh tredimensional per te aritur nje diagnoze te gjendjes shendetesore te pjeses se trupit qe analizohet.
To Top