Tomografia aksiale e kompjuterizuar TAC (Skaner)

Tomografia aksiale e kompjuterizuar TAC (Skaner)

Shfrytezon rrezet e jonizuara (Reze X) per te riprodhuar seksione ose shtresa trupore te pacienteve per te arritur nje imazh tredimensional per te aritur nje diagnoze te gjendjes shendetesore te pjeses se trupit qe analizohet.
To Top