Radiologjia tradicionale

Radiologjia tradicionale

Nepermjet perdorimit te rrezeve X mund te merren imazhe radiografike te pjeseve te ndryshme te trupit në bazë të të cilave radiologu kryen diagnozën e sëmundjeve të natyrave të ndryshme dhe ndoshta tregon dhe trajtimin terapeutik.

Ekzaminimet më të përhapura janë radiografite torakale , të skeletit , por edhe studimet e aparatit të tretjes dhe në veçanti ato të tipit funksional.
To Top