Ortopedia dhe Traumatologjia
Në këtë qëndër realizohen aktivitetet këshilluese dhe diagnostikuese për të evidentuar gjëndjen e pacientit. Në rastet e përshtashme vlerësohet terapia e ardhshme e duhur për t’iu përgjigjuar nevojave të identifikuara.
Sëmundjet që trajtohen fillojnë që nga patologjitë degjenerative ( artrozat e gjurit, kofshës dhe shpatullës) në impjantimin e protezave deri tek ato më tipiket sportive, si për gjymtyrët e poshtme (patologjite e meniskut dhe ligamentoze) ashtu edhe ato të gjymtyrëve të sipërme (patologjite e tendive dhe paqëndrueshmeria e shpatullave)
Kohezgjatja e kujdesit spitalor për trajtimin e sëmundjeve atroskopikisht shkojnë nga një deri ne dy ditë, ndërsa për sëmundjet që kërkojnë futjen e protezave në hapesirën kokso-femorale, gju ose shpatull, pacientet e operuar, ne pesë ditë transferohen në Njesinë e Kujdesit Reanimator për të mos ndërprerë programin edukativ.
Aktivitetet e kryera
 • Format e kirurgjise operative në gju
 • Patologjitë e dhimshme te këmbës
 • Format e kirurgjisë operative në shpatull
 • Kirurgjia e protezave mininvazive
 • Transplanti i kartilagos
 • Kirurgjia e patologjive kokso-femoralene moshat e treta, frakturat dhe protezat.
Patologjitë që trajtohen
Patologjitë e gjurit
 • Gonoartroza
 • Devijime taxiale( gju varus-valgus)
 • Çrregullime te kupes se gjurit (dhimbje, paqëndrueshmëri)
 • Patologji të meniskut
 • Patologjite e kartilagove (kërceve)
 • Patologjitë e ligamenteve
Patologjia kokso-femorale
 • displasia kokso-femorale
 • kokso-artroza
Patologjite e duarve
 • Tuneli karpal
 • Dito a scatto
 • Tenosinoviti
Patologjitë e këmbës
 • Alluce valgo
 • Metatarsalgie
 • Dita a martello
 • Dystaban
Patollogjite e shpatullës
 • Paqëndrueshmëria
 • Dhimbja e lezioneve
 • Tendinite
 • Artrozat glenomerale
Traumat
 • Kokso-femorale
 • Gjurit
 • Këmbës
 • Shpatullës
To Top