Stomatologji
Është ajo pjesë e mjekësisë që merret me studimin e sëmundjeve të dhëmbëve dhe gojës, si pjesë e rëndësishme e trupit të njeriut.
Përfitime të parashikuara në mjediset ambulatore mund të jenë:
 1. Ekstraksion i dhëmbëve
 2. Impiantologjia
 3. Kirurgjia periodentale
 4. Trajtimi kirugjikal i patologjive orale
   
  • heqjen e lezioneve cistike
  • biopsia diagnostikuese
  • heqjen e neolezioneve
  • Franulektomia
To Top