Analizat laboratorike
Pacientët e jashtëm mund të përfitojnë nga ekzaminimet laboratorike kimike, hematologjike, koaguluese, endokrinologjike, onkologjike. Për të marrë shërbimet e aktiviteve të tilla mjekesore, vihet në dispozion bashkëpunimi i të gjithë stafit mjeksor. Për të siguruar besueshmërinë e të dhënave analitike janë kryer kontrollet e brëndshme të cilesise se përditshme dhe periodike.
To Top